Welkom op de website van Geriatrie Zeeland

Deze website voorziet u van informatie over de klinische geriatrie in de regio Noord- en Midden Zeeland, over de werkwijze van de vakgroep geriatrie, algemene informatie over de gang van zaken op de polikliniek, het dagonderzoekscentrum en bij een opname. Verder vindt u informatie over verschillende geriatrische ziektebeelden en praktische zaken.

Wat is klinische geriatrie?

Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis. De geriatrie legt zich toe op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De klinisch geriater werkt vanuit een holistisch perspectief, in een multidisciplinair team. In de benaderingswijze van de patiënt wordt rekening gehouden met zijn/ haar kwetsbaarheid en belastbaarheid. De nadruk ligt op het herstel en behoud van de zelfredzaamheid van de oudere patiënt.

Wat doet de klinisch geriater?

Een klinisch geriater is een arts die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van ouderdomsziekten en die geleerd heeft om op breed terrein de klachten van de oudere mens te onderkennen en te behandelen.

In vergelijking met andere medisch specialisten heeft de geriater meer tijd voor de patiënt. Daarnaast kijkt de geriater niet alleen naar lichamelijke ziekten, maar juist naar de hele mens, dus ook psychische problemen. Ook inventariseert de geriater de zorgproblemen thuis en kijkt hoe iemand zich zo lang mogelijk nog thuis zelf kan redden.

Welkom op de website van Geriatrie Zeeland